- kuszyk.michal@kuszyk.pl -

Obserwując ludzi, nie wyłączając siebie samego, od zawsze dręczyły mnie odpowiedzi na pytania: dlaczego normalni ludzie podejmują działania, które nie tylko szkodzą im samym,

ale też prowadzą do ogromnych strat w ich otoczeniu? Dlaczego zdrowi ludzie podejmują amoralne decyzje? Dlaczego Polacy mają jeden z najniższych wskaźników zaufania na świecie? To dlatego wybrałem psychologię - „naprawianie świata” jako swoją aktywność zawodową i pasję. Dlaczego Mediacje ? >>

ZROZUMIEĆ WZAJEMNE POTRZEBY I RACJE.

- Michał Kuszyk -

FIRMA KUSZYK MEDIACJE powstała w 2006 roku na kanwie moich wieloletnich doświadczeń w pracy mediatora i negocjatora. Jestem doświadczonym praktykiem, który postanowił podzielić się swoją wiedzą z firmami poszukującymi nowoczesnych rozwiązań biznesowych. Nieustannie doskonalę swój warsztat wprowadzając na rynek nowe propozycje dla firm i klientów indywidualnych. Pomagam uniknąć błędów, które zauważyłem wnikliwie obserwując rzeczywistość społeczną i gospodarczą. Współpracuję zarówno z dużymi firmami, jak również małymi przedsiębiorstwami ambitnie konkurującymi z gigantami...

- O Firmie -

O Firmie >>

 Miejscem szczególnie ważnym w życiu każdego człowieka jest praca. Chyba tylko więzy rodzinne są trwalsze i silniejsze niż te, które łączą ludzi
 w środowiskach pracowniczych. Dotyczy to szczególnie konfliktów pomiędzy związkami zawodowymi a pracodawcą. Brak porozumienia prowadzić może do trudnych do przewidzenia konsekwencji, w skrajnych przypadkach likwidacji firmy i bezpowrotnej utraty miejsc pracy. Bezstronne spojrzenie z zewnątrz, słuchanie stron, szukanie płaszczyzn zgody, wskazywanie na wspólny interes czyli mediacje są doskonałą,
 a często jedyną drogą wyjścia z impasu. Mówię to na podstawie wielu niezwykle trudnych  sporów, w rozwiązywaniu których uczestniczyłem. Mediator nie może i nie powinien działać według  z góry założonych schematów - każdy spór  zbiorowy posiada własną, odrębną, niepowtarzalną specyfikę. Rozwiązanie konfliktu znajduje się w złożonych realiach sporu i ... głowach Stron poszukujących porozumienia. Zadaniem mediatora jest stworzenie Stronom warunków umożliwiających osiągnięcie dobrowolnego porozumienia.

 Strony sporu muszą mieć zapewnione reguły prowadzenia rozmów. To warunek niezbędny i konieczny. „Nikt, kto reprezentuje interes grupowy, nie może być wykluczony z dialogu, wszyscy uczestnicy sporu mają te same uprawnienia komunikacyjne, wszyscy mają szansę wypowiedzenia się w sprawie. Uczestnicy sporu muszą mówić to, co myślą, po to, aby wykluczyć insynuacje i iluzje. Komunikacja nie może podlegać restrykcjom. Każdemu uczestnikowi sporu przysługuje prawo do krytyki i odpierania argumentacji uczestników oraz przedstawienia własnych racji.”
 (Jürgen Habermas)

 Praca Mediatora to nieustanne stymulowanie i monitorowanie stron do poszukiwania pozytywnych propozycji zmierzających do wzajemnego zrozumienia potrzeb i racji oraz mocnego wspólnego przekonania –  bez ciebie ja sam nic nie mogę zrobić. Największą satysfakcją Mediatora jest ta chwila przy stole mediacyjnym, kiedy przestaje być potrzebny, gdy Strony zaczynają wspólnie liczyć, zmierzając do porozumienia. Istotna uwaga. W konfliktach społeczno- gospodarczych, w stosunkach pracy, słowo „liczyć” ma znacznie głębszy i szerszy wymiar...

- Dlaczego mediacje -

Mediacje >>

21.09.2018
Firma KUSZYK MEDIACJE, zgodnie z zasadą poufności zawodowej, etyką postępowania oraz przyjętą misją, nie udziela żadnych informacji dotyczących sporu zbiorowego w trakcie trwania procedury mediacyjnej. Naszą misją jest nie tylko pomoc, lecz także szeroko pojęta edukacja.
W tym dziale  prezentować będziemy ciekawe teksty dotyczące psychologicznej i prawnej problematyki rozwiązywania konfliktów.

- Aktualności -

 

Michał Kuszyk
tel. +48 669 231 718

kuszyk.michal@kuszyk.pl

 

- Kontakt -

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano formularz

MICHAŁ KUSZYK

MEDIATOR Z LISTY MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

     Copyrights 2016 Kuszyk Mediacje.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

realizacja: www.blho.pl