firma

FIRMA KUSZYK MEDIACJE powstała w 2006 roku na kanwie  wieloletnich doświadczeń w pracy mediatora i negocjatora. Jestem doświadczonym praktykiem, który postanowił podzielić się swoją wiedzą z firmami poszukującymi nowoczesnych rozwiązań biznesowych. Nieustannie doskonalę swój warsztat wprowadzając na rynek nowe propozycje dla firm i klientów indywidualnych. Pomagam uniknąć błędów, które zauważyłem wnikliwie obserwując rzeczywistość społeczną i gospodarczą. Współpracuję zarówno z dużymi firmami, jak również małymi przedsiębiorstwami ambitnie konkurującymi z gigantami. Dzielę się sukcesami i pozwalam znaleźć optymalne rozwiązania. Moje działania są kompleksowe. Prowadziłem mediacje w największych polskich firmach, które przy mojej pomocy znajdowały korzystne dla wszystkich zainteresowanych stron rozwiązanie pozornie patowych sytuacji.

- O Firmie -

firma

firma

WYKSZTAŁCENIE

1957 – 1961 liceum ogólnokształcące

1971 – 1976 Uniwersytet Wrocławski – Psychologia

1993 kurs : MOP, Turyn i Paryż – Negocjacje i Mediacje

1994 kurs : MOP, Dania – Negocjacje i Mediacje

1994 kurs : MOP, Holandia -Negocjacje i Mediacje

1996 – 1997 studia podyplomowe w Warszawskiej Wyższej Szkole Psychologii  Społecznej – Negocjacje i Mediacje

2000 - Zarządzanie Zmianami : Anglia, Irlandia, Holandia - wizyta z ramienia  Parlamentu

MODERATOR – szkolenia z zakresu negocjacji, mediacji, zarządzania zmianami i wywieraniem wpływu (ok. 150 godzin)

 

KWALIFIKACJE

psychologia ogólna, psychologia pracy, negocjacje i mediacje

 

ZATRUDNIENIE I DOŚWIADCZENIA

1964 – 1971 Miejska Rada Narodowa w Sobótce ( województwo wrocławskie)

1977 – 1978 Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu (województwo legnickie) – psycholog-koordynator

1978 –1990 KGHM Polska Miedź w Lubinie – Główny Psycholog

od 1979 Ośrodek Badań Psychologiczno-Lekarskich w Legnicy (pierwszy prywatny ośrodek tego typu w Polsce). Właściciel od 1990.

1996 – 2015 Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź, Dyrektor Biura Związku do 2015.

 

PROFIL DOŚWIADCZEŃ ZAWODOWYCH

Opracowanie sylwetki menedżera w Kombinacie Górniczo – Hutniczym Miedzi w roku 1981 (obecnie KGHM Polska Miedź S.A) oraz przeprowadzenie badań na stanowiska kierownicze w ramach konkursów na stanowiska dyrektorów

badania grup menadżerów (ok. 2 500 osób)

przeprowadzanie badań kandydatów w ramach konkursów na stanowiska kierownicze w Przedsiębiorstwach i instytucjach: przemysłowych, administracyjnych, samorządowych; skarbu państwa i prywatnych

opracowanie sylwetki psychologicznej stanowiska inspektora pracy, wdrożenie metodologii i przeprowadzenie badań rekrutacyjnych

mediator z listy Ministra Pracy i Polityki Społecznej Prowadzenie mediacji: Zespoły Opieki Zdrowotnej w Lubinie i Legnicy, Fabryka Kabli Szczecin Załom, PE Energetyka Rokita w Brzegu Dolnym, Whirlpool Polar S.A.; KGHM Polska Miedź S.A; Tartak Góra; H. Cegielski Poznań S.A.; Konin Impexmetal S.A.; Kuźnia Polska Skoczów; General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o. w Gliwicach;  Telekomunikacja Polska S.A.; PPUP Poczta Polska ( trzykrotnie – 2006, 2007 i 2008 rok); KWK Budryk (sierpień 2008 r.– podpisanie porozumienia); Jastrzębska Spółka Węglowa SA, Kompania Węglowa, Fagor Mastercook, PGE Elektrownia Bełchatów, Drive Line Oleśnica, Elbest Sp. z o.o.; Daicel Safety Systems Europe Sp. z o.o. w Żarowie; Wałbrzyska Strefa Ekonomiczna;  Saint Gobein Gliwice; Polska Grupa Energetyczna w Warszawie; Huta Batory Sp. z o.o. w Chorzowie; Rationel Polska;

Usługi doradcze w sporach zbiorowych dla Orlen S.A.; PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. O/ Kopalnia Węgla Brunatnego Turów;

Misja Dobrej Woli: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Częstochowie i  ND Polska w Płotach (Zielonogórskie)

Przeprowadzenie szkolenia na zlecenie Ministra Pacy i Polityki Społecznej dla mediatorów z listy Ministerstwa

badania i diagnoza psychicznych predyspozycji do bezpiecznego wykonywania zawodu (badania były przeprowadzane na ok. 50 000 pracownikach różnych zawodów i ok. 2 000 bezrobotnych)

- badania niepełnosprawnych – określenie predyspozycji i stopnia sprawności

publikacje dotyczące ochrony zdrowia i życia pracujących

wykłady z zakresu psychologii zarządzania (w Podyplomowym Studium Zarządzania na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu)

doradca do spraw personalnych (head hunter) trzech kolejnych wojewodów legnickich

opracowanie i wdrożenie programu zarządzania zmianami

w procesie restrukturyzacji i prywatyzacji (pokonywanie oporów społecznych) w tym KGHM Polska Miedź S.A. w latach 1996 – 2001

pomysłodawca i jeden z założycieli w roku 2006 FORUM PRZEMYSŁU WYDOBYWCZEGO. Zaangażowany w prace nad licznymi projektami legislacyjnymi: Dyrektywa UE w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego, Dyrektywa UE w sprawie ochrony dzikiego ptactwa i Dyrektywa UE w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (program „Natura 2000”), ustawa o odpadach wydobywczych, ustawa Prawo geologiczne i górnicze, ustawa o odpadach, rozporządzenie RM w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych, rozporządzenie RM w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska, rozporządzenie RM w sprawie opłat za umieszczanie odpadów na składowiskach, program dostęp do złóż – strategia surowcowa Polski

2006 rok – dwukrotne przeprowadzenie wykładów na zaproszenie MOP Biura Prezydenta Ukrainy i Rządu Ukraińskiego nt. Dialogu Społecznego na poziomie krajowym i wojewódzkim

Tworzenie Kodeksu Etycznego dla KGHM Polska Miedź S.A.

 

INNE DOŚWIADCZENIA

1981 – 1990 Przewodniczący Rady Nadzorczej Wojewódzkiej Spółdzielni Lekarskiej w Legnicy,

1994 – 1998 Członek Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP,

od 1999 – 2002 Wiceprzewodniczący Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP,

od 2002 do 2006 członek Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP,

VI 1997 - III 1999 Wiceprezydent Konfederacji Pracodawców Polskich – odpowiedzialny za edukację, naukę, zdrowie

i ochronę pracy,

od VII 1999 – XII 2002 Wiceprezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN

od III 2003 – Członek Rady Głównej Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN,

od III 1999 do maja 2015r. Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź,

od 2001 do 2005 Wiceprzewodniczący Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Wrocławiu,

od 2003 – 2006 Członek Prezydium Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego Przewodniczący Zespołu ds. Dialogu Edukacji i Kultury,

Mediator z listy Ministra Gospodarki i Pracy,

od 2003- 2004 - Członek Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

od 1 listopada 2004 – 30 października 2006r. Zastępca Przewodniczącego Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP,

od 25 lutego 2005 - Członek Prezydium Dolnośląskiej Rady Gospodarczej do kwietnia 2007 roku,

Prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Psychologii Pracy od

11 października 2007 roku

od 2007 do 2015 roku Członek Komisji Trójstronnej ds. Społeczno – Gospodarczych

od 2007 roku Doradca Prezydenta Konfederacji Pracodawców Polskich Obecnie Pracodawcy RP

 

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi za działalność na rzecz ochrony zdrowia i życia ludzkiego 1987, szereg wyróżnień regionalnych za działalność na tym samym polu.

Nagroda im. Prof. Haliny Krahelskiej za szczególne zasługi w zakresie ochrony zdrowia i życia w środowisku pracy 2002r.

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 2004r.

Odznaka Honorowa Głównego Inspektora Pracy za Zasługi dla Ochrony Zdrowia  – kwiecień 2005r.

Statuetka Pro Labore Securo – Wyróżnienie za wybitne zasługi w służbie na rzecz ochrony człowieka w środowisku pracy. Sejm październik 2006

Medale dwukrotnie - Zasłużony dla Województwa legnickiego

Medal 50 - lecia Akademii Medycznej we Wrocławiu

Krzyż Kawalerski 2004

Nadanie stopnia górniczego – Generalny Honorowy Dyrektor Górniczy Uhonorowanie Szpadą Górniczą 2012

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski – grudzień 2011 r.

Srebrny Medal 50 – lecia KGHM Polska Miedź S.A.

Złoty Medal im .Jana Kilińskiego – Uchwała Prezydium Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego

Konfederatka odznaczenie z okazji 20 lecia - za wybitne zasługi dla Konfederacji Pracodawców Polskich w latach 1989 – 2009

Optimus - pierwsza edycja szczególnego wyróżnienia 08.12.2015 – za ponadprzeciętną aktywność na rzecz rozwoju i popularyzacji działalności Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej oraz budowania istotnej roli środowiska przedsiębiorców w życiu gospodarczym Polski

 

ZAINTERESOWANIA

patologia władzy, mediacje i negocjacje, zachowania innowacyjne i  obronne, zarządzanie zmianami, mechanizmy wywierania wpływu, brydż sportowy.

Michał Kuszyk - Curriculum Vitae

     Copyrights 2016 Kuszyk Mediacje.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

realizacja: www.blho.pl